Els gèneres narratius populars

Un text literari narratiu presenta una succesió ordenada de fets historics o reals. Els textos narratius segueixen un ordre cronològic, però sempre podem fer anar al passat o al futur. Hi ha dos tipus de textos narratius: els populars i les cultes. La narrativa popular s’ha transmes per via oral i explica una moralitat i entretenia als nens o aduls.