Finalitat de la pàgina web :

Hem fet aquesta pàgina web perquè ens hem presentat a un concurs de literatura a nosaltres ens ha tocat el tema dels gèneres narratius populars .

Aquesta pàgina web es per nens i nenes a partir de 10 anys i per tots els adults .